การขายทางโทรศัพท์ ถือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบทั้งการทำการเสนอขาย เสนอบริการ แต่ด้วยข้อจำกัด และต้องใช้ทักษะความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นการจัดการทีมสื่อสารขายทางโทรศัพท์ จึงต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อสร้าง ปรับแต่งทีม ให้สามารถทำตามเป้าหมายได้ ดังนั้นผู้นำงานขายโทรศัพท์ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จมาก หรือน้อย ซึ่งในการแข่งขันในธุรกิจ หากว่าในองค์กรใดที่มีผู้นำงานขายทางโทรศัพท์ ที่เข้มแข็ง มีทักษะในการบริหาร และจัดการบุคลากรขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรนั้นก็คล้ายกับ สามารถควบคุมความสำเร็จจากยอดขายได้เช่นกัน

 
 
แนวคิดพื้นฐาน และทัศนคติที่ถูกต้องในการเป็นผู้นำงานขาย
 • เรียนรู้พัฒนาการทางการตลาด เพื่อเข้าใจงานสื่อสารขาย
 • เรียนรู้ความสำเร็จของผู้นำตัวอย่าง
 • ความยุ่งยากของการเป็นผู้นำงานขาย และการสร้างทีมที่สำเร็จ
  • Workshop การรับมือปัญหาอุปสรรคในการจัดการบริหารทีมขาย
 • บทบาท และหน้าที่ของผู้นำงานขาย
 • เรียนรู้มุมมองของลูกทีมที่มีต่อหัวหน้าทีมขาย
 • คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้นำทีมขายที่ประสพความสำเร็จ
 • แนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นของกระบวนการ การบริหารทีมขายที่ประสบความสำเร็จ
 • กระบวนการการบริหารทีมขาย(Sales Management Process)
  • ทำความเข้าใจในกิจกรรมบริหารงานขาย ที่ต้องรับผิดชอบ
  • เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทีม PDC (Plan / Do / Check )
  • เพื่อจัดสรรเวลาในการจัดการบริหารทีมอย่างถูกต้อง
  • เข้าใจกิจกรรมการจัดการ P D C
หลักการทำการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Tele-selling Process)
 • Workshop – เรียนรู้ปัจจัยสำคัญของทีมขายทางโทรศัพท์ที่ประสพความสำเร็จ
 • ลักษณะงานขายทางโทรศัพท์
  • การขายแบบตั้งรับ Inbound
  • การขายแบบติดต่อออก Outbound
 • ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การขายทางโทรศัพท์สำเร็จ
 • กระบวนการ และขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์ แบบมืออาชีพ
 • สูตรการสร้าง ยอดฝีมือการขาย ทางโทรศัพท์
การจัดการกับปัญหาในการบริหารทีมขายทางโทรศัพท์ (Sales Clinic)
 • ทำความเข้าใจ กับปัญหา และสาเหตุที่ทำให้งานขายผิดพลาด
 • เข้าใจวิธีรับมือ และจัดการกับปัญหา
 • การประเมินปัญหา และสถานการณ์
 • Workshop วิเคราะห์กรณีศึกษา "เมื่อพนักงานขายท้อ และเบื่องาน"
 • Workshop วิธีระมัดระวัง และจับสัญญาณ "ความล้มเหลวในการทำงานขาย"
 • การจัดการเตรียมการแก้ไข ด้วยแผนการสอนงาน
สูตรสำเร็จ ในการสร้างผู้นำงานขายทางโทรศัพท์
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการสอนงาน
 • ทักษะการจูงใจ
 • ทักษะการแก้ปัญหา ในการบริหารทีมขาย
  • ทีมขายไม่ได้
  • ทีมลาออก
  • การสร้างทีมใหม่
 
 
 • ผู้นำงานขาย ผู้บริหารงานขาย (หัวหน้างานทีมขายทางโทรศัพท์)
 • ผู้ที่เตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นบริหารงานขายทางโทรศัพท์
 • การอบรมเป็นแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
 

อาจารย์ชนะ ก่อกิจกำธร

 • Top Sales of Direct Sales Team at Diners Club/Citibank, 1988
 • Top Sales Supervisor of Direct Sales Dept. at Diners Club/Citibank
 • Set up Telemarketing Department at Direct Marketing Services 1991
 • Increased sales re venue 100% of Installment Loan Teleselling Unit within 8 months at Standard Chartered Nakornthon, 2002 Consult / Trainer experience
 • ประสบการณ์การฝึกอบรมให้กับบริษัทชั้นนำกว่า 20ปี อาทิเช่น AIS, Bank of Thailand, BJC Trading, GE Capital, Kasikorn Bank, RS Public Co., Ltd., SCB Securities, TRUE , UOB Radanasin, VOLVO
 
 

ราคา 5,000 บาท + VAT 350 บาท = 5,350 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ราคา "พิเศษ" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและโอนเงินภายในวันที่ 18 กันยายน 2551 ราคา 4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2551 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

 
   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.