การบริหารองค์ความรู้ เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจ ของการพัฒนา องค์กรให้มีศักยภาพ เพื่อ การแข่งขัน ในสภาวะ เศรษฐกิจ และ สังคมฐานความรู้ การปรับองค์กร เข้าสู่ความตระหนักและใช้ความรู้ ให้เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญใน การผลักดันให้เกิด โครงการ บริหารองค์ความรู้องค์กร ขึ้นมาในหลาย หน่วยงาน (Enterprise Knowledge Management Project) สิ่งที่ สำคัญอย่างยิ่งคือ การเรียนรู้ การทำความ เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน Enterprise KM Process และการ ใช้ประโยชน์จาก ระบบสารสนเทศ เชิงกลยุทธ์ เพื่อการบริหาร KM ขององค์กรในด้านต่างๆ
Workshop Training นี้จะ เป็นการสรุป รวบรวม ความรู้ วิธีคิด วิธี บริหารจัดการ KM for Enterprise แบบปฏิบัติงานจริง และผู้เข้า ร่วมอบรมจะได้รับความรู้ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานได้จริงกับกลยุทธ์ KM ขององค์กรดังต่อไปนี้

 • แนวคิดกลยุทธ์การบริหารองค์ความรู้ และ กรณีศึกษา
 • การบริหารองค์ความรู้ Knowledge Management ด้วยระบบสารสนเทศ
 • การบริหาร Workflows และ Communicationsในระบบ KM เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
 • การติดตามสนับสนุนหลังการฝึกอบรม อีก 60 วัน (Online KM with Coaching & Consulting)
 
 
 • เข้าใจ แนวคิด และ กระบวนการ  KM in Business Enterprise, KM Cycle
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา KM for Enterprises และ ประโยชน์ ของระบบ KM
 • การเริ่มต้น ฝึกปฏิบัติการ KM : สร้าง KM Contents รูปแบบต่างๆ เช่น Text VDO Content Documents
 • สร้าง KM Contents Template ให้เหมาะสมต่อ การใช้งานแต่ละองค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการ KM Workflows : Content Approve Process, การติดต่อสื่อสาร ระหว่าง KM Group
 • ฝึกปฏิบัติการ KM Delivery Process (Push and Pull) และ การ สืบค้น Contents รูปแบบต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติการ เพื่อ วิเคราะห์ ออกแบบ KM Structure ให้เหมาะสม กับองค์กร
 • ฝึกปฏิบัติการ สร้าง วิเคราะห์ Knowledge Management Reports
 • ตอบข้อซักถาม แบ่งปันประสบการณ์ จากผู้ร่วมอบรม และ ส่งมอบระบบ เฉพาะให้แต่ละองค์กร
 
 
  ผู้บริหารองค์กร ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ หรือ พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ KM, CRM, Workflows, Collaborative ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ Programmer ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายHR ผู้พัฒนา Software ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 
 

คุณฉลอง บุญเฉียน

 • กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารกลยุทธ์ มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา และ การวางระบบ Knowledge Management, CRM, Call Center, Telemarketing Management, ให้กับองค์กร จำนวนมาก อาทิ ธนาคารยูโอบี, บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด, บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน),บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด และ บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือนจำกัด เป็นต้น
 • นักวิจัย ด้าน Interactive Media และ Information Visualization
 • อาจารย์พิเศษ และ วิทยากรรับเชิญของสถาบันการศึกษา
 
 

ราคา 3,800 บาท + VAT 266 บาท = 4,066 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ฝึกอบรมทุกท่าน และสามารถ ใช้งาน ServiSoft CRM & KM for Enterprise ผ่าน ระบบ Online พร้อมการสนับสนุน Coaching & Consulting ให้แก่องค์กรอีก 2 เดือน

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 9.00-16.30น. (Small Group) ณ ห้องสัมมนา บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ฝึกอบรม Workshop ทุกท่าน ต้องนำ Notebook Computer(มี WiFi) มาร่วมฝึกปฏิบัติการ

 

 

Small Group Workshop (or Private) สำหรับผู้ร่วมอบรม 5-6 ท่าน
ราคาต่อท่าน 3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
สถานที่ฝึกอบรม : Training Room AsiaBiz Networks
รายละเอียด โปรดติดต่อ แผนก อบรมสัมมนา

 
 


หมายเหตุ: ผู้ฝึกอบรม Workshop ทุกท่าน ต้องนำ Notebook Computer(มี WiFi) มาร่วมฝึกปฏิบัติการ

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

 
  Links : Seminar

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.