ในสภาวะวิกฤตที่สถาบันการเงินมีปัญหาและส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจถดถอยไปทั่วโลก แม้สถานการณ์จะค่อนข้างหนักในโลกตะวันตกแต่ในที่สุดก็ส่งผลถึงเศรษฐกิจในซีกโลกตะวันออกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ซึ่งเคยเผชิญสภาวะวิกฤติมาแล้วในปี 2540

ในโลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีแห่งการบริหารการขายและช่วงชิงลูกค้า ผู้บริหารไม่สามารถขาดซึ่งความสามารถในการจัดการทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแค่นั้นดูเหมือนจะยังไม่พอในยุคเศรษฐกิจวิกฤตนี้ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองในการรู้เท่าทันศาสตร์ใหม่ๆในการบริหารงานขายและเป็นหัวหน้าทีมขายที่ทันสมัยและมีความรู้ดีด้านจิตวิทยาในการบริหารทีมงานขายซึ่งเริ่มมีอาการเสียขวัญและมีวิสัยทัศน์นำทีมงานไปสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ในที่สุด              หลักสูตรการบริหารการขายในสภาวะวิกฤตจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบปัญหาและความต้องการดังกล่าวเพื่อท่านจะได้ไม่ถูกมองจากทีมงานขายที่ท่านต้องรับผิดชอบว่าท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ไม่เท่าทันลูกน้องซึ่งมักจะนำเอาข้อโต้แย้งในการขายจากลูกค้ามาเป็นข้ออ้างในผลงานที่มีปัญหาของตนเอง   ผู้บริหารการขายที่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถาวะวิกฤติเท่านั้นที่จะสามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดความตกต่ำทางเศรษฐกิจไปได้

 
 
 1. อาการตื่นกลัวในสภาวะเศรษฐกิจวิกฤต
 2. อาการแข่งขันกันตัดราคา
 3. การรบในสมรภูมิที่เราไม่ถนัด
 4. อาการสับสนในทีมขายในการอ่านผู้มุ่งหวัง
 5. ปัญหาในการขายที่มักเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว
 6. การพัฒนา Sales Productivity ในสภาวะวิกฤต
 7. อาการทางจิตวิทยาที่ทีมงานขายจะแสดงในเห็นและวิธีแก้ไข
 8. ทำไมพนักงานขายจึงยอมตัดราคาอย่างง่ายดายและวิธีแก้ไข
 9. Workshop การเจรจาต่อรองในการขาย
 10. การ  Reengineering องค์กรขายในอนาคต
 11. การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน
 12. การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท
 13. การยึดเหนี่ยวเสือ
 14. พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจ
 15. ขบวนการทำงานของจิตในการสร้างความคิดเชิงบวกและลบ
 16. ลักษณะการเป็นผู้นำทีมการขายเชิงบวก
 17. การสร้าง AQ และ EQ ของทีมขายของท่าน
 18. การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส
 19. การควบคุมการประชุมการขาย
 20. วงจรการฝึกตัวต่อตัว
 21. หลักของการเป็นผู้นำในงานขาย
 22. 360 Degree Leadership
 23. EQ ของนักขายและผู้บริหารการขาย
 24. วงจร ของการ Designing and Managing the Sales Force
 25. Motivation of Maslow and Herzbert  styles
 26. ทฤษฎีการเป็นผู้นำตลาด 3 แบบของบริษัทของท่าน
 27. การสร้างความเป็นผู้นำต่อลูกค้าของท่านในฐานะที่ปรึกษา
 28. สูตรต้องห้ามของผู้จัดการขาย
 29. การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 30. การตั้งมาตรฐานและการวัดผลงานทีมขายของท่าน
 31. การวางแผนการขายประจำวัน
 32. การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย
 33. การควบคุมกิจกรรมของทีมงานขาย
 34. การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 • พนักงานขายผู้ซึ่งกำลังจะถูกมอบหมายงานในการบริหารการขาย
 • พนักงานฝ่ายการตลาด
 • พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า
 • หัวหน้าพนักงานขาย/การตลาด/บริการลูกค้า
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริการ
 • ผู้จัดการทั่วไป
 • กรรมการผู้จัดการ / เจ้าของธุรกิจ
 • ผู้สนใจทั่วไป
 
 

อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
  • ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
  • ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย ) จำกัด มหาชน                               
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน           รองผู้อำนวยการการขาย  บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • ประสบการณ์การบรรยายและกิจกรรมพิเศษ วิทยากร 
  • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
  • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
 
 

ราคา 4,800 บาท + VAT 336 บาท = 5,136 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

 
  Links : Knowledge Management Seminar

   
   
 
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.