การสัมมนาในหัวข้อ โลกาภิวัฒน์ยุคที่ 3

 
 
 • What's Next? คือคำถามที่นักธุรกิจทุกคนถามตัวเอง และคนใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีเคยมีคนรู้จริง มีเพียงรู้ "ทิศทาง" ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ ผู้ได้เปรียบ   เราจึงชวนท่านมาช่วยกันค้นหา What’s next สำหรับธุรกิจของท่าน
 • ทิศทางที่กำลังเป็นที่กล่าวขานกันทั่วโลกคือ "กระแสโลกาภวิฒน์ยุคที่ 3" ในขณะที่ประเทศไทยเราส่วนใหญ่ยังวุ่นกับการหาทางออกสำหรับปัญหา โลกาภิวัฒน์ยุคที่ 1 และ 2 เราจึงชวนท่านได้ลองสำรวจว่า ธุรกิจของท่านมีอะไรที่สอดคล้องกับกระแสยุคที่ 3 นี้
 • การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องการมากกว่า connection หรือ เทคโนโลยีที่เหนือกว่า เราจึงชวนท่านมาสร้างเครือข่าย Group Intelligence เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจของท่าน
 
 
 • เราจะมาทำความรู้จักกับ
  • อะไรคือแนวโน้ม กระแสหลักในปัจจุบันที่บ่งชี้ถึงการย่างกรายมาถึงของโลกาภิวัฒน์ยุคที่ 3
  • คุณลักษณะของโลกาภิวัฒน์ยุคที่ 3 มีอย่างไรบ้าง
  • ทำความเข้าใจกับ 10 Flatters จากหนังสือ The World is flat และ การเกิดของ triple convergence.
  • ร่วมกันออกแบบ Self Inc. ของเราเอง เพื่อเกาะกระแสแห่งอนาคตนี้
 • ลักษณะการสัมมนา
  • การบรรยายและตามด้วยกิจกรรม Scenario Planning
  • การร่วมทำกิจกรรมโดยมีแบบฟอร์มแจกและสามารถนำกลับไปใช้งานได้หลังการสัมมนา
  • ผู้นำสัมมนาส่งกลับผลสรุป และผลลัพธ์ของกลุ่มกลับให้ทุกคนผ่านทาง e mail โดย
   • ผลจาก group intelligence ของทั้งกลุ่ม
   • การบ้าน คำถามที่ผู้เข้าร่วมสัมมนามีให้กับผู้นำสัมมนา
  • ศึกษาแนวทางร่วมกันในอนาคต หรือสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ให้เป็นรูปธรรม
 • จะได้อะไรจากการสัมมนานี้
  • ถึงคราวที่เราต้องเปลี่ยน paradigm การถามใหม่เป็น "ถ้าไม่ทำแล้วเราจะเสียอะไร"
  • มุมมองใหม่เกี่ยวกับประโยชน์ของ Social Networking ที่ให้ท่านได้มากกว่า Business Connection เท่านั้น
  • ได้รู้มุมมองใหม่ ๆ จากวิทยากรรับเชิญร่วมสัมมนาซึ่งอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน ที่ต้องวิเคราะห์กระแสข่าวและคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จาก คุณวิษณุ โชลิตกุล (ประสบการณ์ในวงการสื่อสารมวลชนเกือบ 30 ปี)
 
 
 • ผู้บริหารองค์กร
 • ผู้บริหารกลยุทธ์องค์กร
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ SME
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 
 

คุณพงษ์ ผาวิจิตร

 • Working Experiences
  • Thyssen Expert Lift - Vice President
  • Chloride Power Electronics - Far East Regional Business Manager
  • Unilever - Key Account Manager
 • Academic Experiences
  • Instructor of Business Communication & Negotiation at Thammasart University, Master of Finance in English Program
  • Instructor of International Business at Kasaetsart University, MBA, Rangsit University
  • In-house trainer of Thinking Skill, Creative & Innovation Thinking for many well-know Companies and State Enterprises
  • Instructor of E-Commerce Seminar for MBA Class at Sripratum University, MBA in e-commerce program
 • Publishing
  • Article Writer since 1991 more than 200 articles in manay business magazines and newspapers.
  • Author 7 Books
   • โอกาสใหม่ ทางเลือกใหม่
   • สองหัว สามลูก
   • เทคนิคสะกิดสมอง - Ideas get rich
   • 42 นวัตกรรมในธุรกิจ SME
   • Self Inc. - บริษัท ตัวเอง จำกัด
   • 100 LifeHack - 100 วิธีรีดศักยภาพชีวิต
   • X-ray คนไทย 360 องศา

คุณวิษณุ โชลิตกุล (วิทยากรร่วม)

 • บก. อาวุโส หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น
 • อดีตกองบก. ของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ประสบการณ์เกือบ 30 ปีในวงการสื่อ
 
 
 • ราคา 4,800 บาท + VAT 336 บาท = 5,136 บาท (รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.