ในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ธุรกิจ หรือองค์กร ต่างมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน ซึ่งจะสามารถผูกใจลูกค้าให้เกิดความจงรักภักดี Loyalty ในสินค้า และบริการได้

ดังนั้นการปฏิบัติงานในลักษณะของศูนย์บริการ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จึงต้องอาศัยประสิทธิภาพของระบบ และพนักงานประจำศูนย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจ


 
 

หลักสูตร : Service Excellent for CRM Strategy (1 Day) 9:00-16:30

 • การสร้างแนวคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ “ลูกค้า”
 • บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบทางด้านงานบริการ
 • กุญแจสำคัญของงานบริการ
  • ลูกค้าคือใคร และมีความสำคัญอย่างไร
  • แนวคิดและทัศนคติที่ดีในงานบริการ
  • การสร้างความสัมพันธ์ในงานบริการ
  • การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ
  • การสร้างความประทับใจของงานบริการอย่างคาดไม่ถึง
 • องค์ประกอบสำคัญในกระบวนการของงานบริการ
  • สินค้าและบริการ
  • ลูกค้า
  • ผู้ให้บริการ
 • ทักษะสำคัญ, เทคนิคการพูดและการสร้างความประทับใจในงานบริการ
  • ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening Skill
  • การควบคุม และการนำเข้าสู่การสนทนา Controlling/Directing the Conversation
  • น้ำเสียง และ โทนเสียง The voice
  • เทคนิคการใช้คำถามเปิด และคำถามปิด Open/Close Question
  • การใช้ภาษาเชิงบวก และภาษาเชิงลบ Positives/Negatives Language
  • การให้ความกระจ่างในข้อมูลที่จะนำเสนอแก่ลูกค้า Information / Authenticity Dilution
 • การรับสายลูกค้าที่มีปัญหา (Basic Handling Service Complaint)
  • การรับฟังปัญหาของลูกค้าอย่างชาญฉลาด
  • ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของลูกค้า
  • ค้นหา...สาเหตุของปัญหา
  • การแสดงความสนใจในปัญหา
  • กฏเหล็กในการรับมือกับลูกค้า
 • วิธีรับมือและการจัดการกับลูกค้าประเภทต่าง ๆ ในกรณีต่างๆ (Handling Customer Behavior)
  • พฤติกรรมของลูกค้า และการรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ
   • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะฉุนเฉียว หรือเจ้าอารมณ์
   • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะยืนกราน
   • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะสบายใจ หรือช่างเจรจา
   • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะลังเลใจ
  • เทคนิคการเจรจาเชิงสัมฤทธิ์
 • ฝึกทักษะการบริการลูกค้าประเภทต่างๆ  (Case Study_Role play)
  • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะฉุนเฉียว หรือเจ้าอารมณ์
  • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะยืนกราน
  • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะสบายใจ หรือช่างเจรจา
  • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะลังเลใจ
 • Q&A 
 
 

  ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายCRM เจ้าหน้าที่ฝ่ายTelemarketing ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ หรือ พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ CRM, ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่าย HR ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 
 

อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช

 • Productivity & Quality Improvement Manager - True Move Co., Ltd.
 • Senior Executive Soft skills Trainer - True Move Co., Ltd.
 • Training and Data Analysis - MMM. Consultant and Training center Co., Ltd
 • Human Resource training – Siam City Bank Plc.,

 

 
  ราคา 4,800 บาท + VAT 336 บาท = 5,136 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-16.30น. ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

 
  Links : Knowledge Management Seminar

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.