หลักสูตรการการขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายและการเน้นทักษะการขายแบบรุก ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวางแผนการขายและการขายเชิงรุกที่ดีแล้วจะสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าพนักงานขายและสามารถบริหารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุคใหม่เปรียบได้กับผู้บริหารเขตการขายหรือผู้จัดการสัมพันธภาพของลูกค้าหรือผู้จัดการลูกค้านั้นเอง   การวางแผนการขายและมีกลยุทธ์การขายเชิงรุกที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามท่านได้


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้และทักษะของพนักงานขายทั้งมือใหม่และผู้อาวุโสให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขายและนักวางกลยุทธ์การขายเชิงรุก
 2. เพื่อติดปีกวิทยายุทธ์ให้กับทีมขายด้วยอาวุธทางการวางแผนและกลยุทธ์การขายเชิงรุกยุคใหม่เพื่อทดแทนวิธีการขายแบบเก่าๆซึ่งก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความสิ้นหวังในหมู่นักขายทั้งหลาย
 3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขายเชิงรุกและการวางแผนการขายแบบครบวงจรตั้งแต่ขบวนการหารายขื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขายและการบริการหลังการขาย อย่างครบรูปแบบของหลักสูตรการขายมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21
 
 
 1. อวสานเซลส์แมนเกิดขึ้นได้อย่างไร
 2. วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
 3. การวิเคราะห์ความเสียหายและต้นทุนที่เกิดจากการล้มเหลวในการรักษาลูกค้า
 4. ผลดีจาก Customer Retention
 5. การวิเคราะห์ลูกค้าแบบ Customer Pyramid
 6. ขบวนการและขั้นตอนการบริหารลูกค้าและการขายแบบ CRM
 7. ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast  ,  Sales Objective และ Sales Target
 8. การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์
 9. หากคุณขายสินค้าจนส่วนแบ่งทางการตลาดของคุณเกือบเต็ม 100% คุณจะทำอย่างไรต่อไปดี
 10. อุปสรรคที่จำกัดความสามารถในการขายของนักขาย
 11. สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้  กฎ  20:80 ต่างจากกฏ 10 : 90 อย่างไร
 12. นักขายผู้รักษา/ทำลายสถิติ
 13. เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity
 14. ลูกเล่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอขาย
 15. กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย
 16. องค์ประกอบและคุณสมบัติของการเป็นนักขายเชิงปรึกษา
 17. สูตรการสร้าง  Sales Performance
 18. การเตรียมตัวของนักขายเฉพาะบุคลิกและข้อมูลเพียงพอแล้วหรือ ??
 19. การเรียนรู้พฤติกรรมและภาษากายของลูกค้าก่อนเข้าพบ
 20. กระบวนการของการขาย ( Selling Process)
  • การค้นหาชื่อลูกค้า  ( Prospecting )
  • การเตรียมข้อมูลของลูกค้าก่อนเข้าพบ ( Pre-Approach )
  • การขอนัดพบลูกค้า ( Approach )
  • การเสนอขายสินค้า / บริการ ( Sales Presentation )
  • การจัดการข้อโต้แย้ง ( Objections )
  • การปิดการขายให้ได้ ( Close Sales )
  • การให้บริการหลังการขาย ( Follow – up )
 21. การวัดผลการขายของลูกค้า Key Account ของท่าน
 22. การตั้งมาตรฐานการขายแบบ Quantitative และ Qualitative
 23. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของทีมขายภูมิภาค

การสัมมนาหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการทำ Workshop และบทบาทสมมติพร้อม VDO ประกอบการสัมมนา

 
 

  ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายCRM เจ้าหน้าที่ฝ่ายTelemarketing ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ หรือ พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ CRM, ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่าย HR ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 
 

อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 • ประสบการณ์ทำงาน
  • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
  • ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
  • ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย ) จำกัด มหาชน                               
 • ตำแหน่งงานปัจจุบัน           รองผู้อำนวยการการขาย  บริษัท โอ&#